SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Open Brief


De Open Brief is een nieuwsblad voor patiënten en cliënten van Gezondheidscentrum Schalkwijk.
Voor het eerst uitgegeven bij de oprichting van het Gezondheidscentrum in 1975 en heeft een verschijningsfrequentie van 4 keer per jaar.
U vindt hierin informatie over het behandelaanbod van de medewerkers van het gezondheidscentrum. Vaak worden er belangrijke thema’s behandeld, zoals euthanasie, overgewicht, SOLK, eenzaamheid, valpreventie, stoppen met roken en nog veel meer. Daarnaast stellen nieuwe medewerkers zich voor en leest u welke medewerkers afscheid hebben genomen.
Het is uniek dat de redactie uit vrijwilligers bestaat en dat het door een team van 40 vrijwilligers bij circa 6000 gezinnen in de bus wordt gedaan.

Heeft u zelf iets in te brengen? Dit wordt altijd zeer gewaardeerd. U kunt dit mailen naar de redactie via openbrief@gcschalkwijk.nl 

Oproep!

Gevraagd vrijwilligers voor het bezorgen van de Open Brief:
Wijk 20 Brammershoop e.o. ± 130 krantjes, wijk 32B Amsterdamse buurt ± 75 krantjes.
Wilt u, 4 x per jaar de Open Brief bezorgen of tellen of wilt u reservebezorger zijn en invallen bij ziekte, vakantie e.d. van een vaste bezorger?

Zoekt u dan contact met:Henk Jelierse, contactpersoon bezorging
Telefoonnummer: 023-5360749 of via e-mail: jeliersehenk@hetnet.nl

2017 – nummer 1

 • In memoriam
  Marja van den Broek, oud-redactielid
 • Inleiding
 • Overgewicht, een
  lastig probleem
 • Bericht van een
  verse pensionado
 • Afscheid Anneke
  Bloemert
 • Dyslexiebehandeling
  in Gezondheidscentrum
  Schalkwijk
 • Herhaalservice
  apotheek Meerwijk,
  sneller geholpen aan
  de snelbalie
 • Nieuwe kinder- en
  jeugdpsycholoog:
  Sylvia Mevissen
 • Nieuwe psycholoog:
  Selda Yokus
 • Nieuwe psycholoog:
  Ruud Vis

lees meer

2017 – nummer 2

 • Ondervoeding
  bij ouderen
 • Sarcopenie
 • Bewegen voor
  senioren
 • Medicatie van
  kwetsbare ouderen
 • Met pensioen
 • Wijkgerichte zorg
  voor ouderen
 • Nieuwe arts in
  opleiding bij dokter Mensink
 • Nieuwe centrumassistente
  op de 3e etage
 • Nog een nieuwe
  assistente op de 3e etage
 • Vervangster voor
  huisarts Barbara Elias
 • Nieuwe arts in
  opleiding bij dokter Hamming
 • Vakanties zomer
  2017 van de huisartsen
 • Let op! Belangrijke
  RAMADAN informatie

lees meer

2017 –  nummer 3

 • Inleiding
 • Slikproblemen bij volwassenen
 • Aandacht voor de COPD
 • Afscheid van Sieb Makelaar Fysiotherapeut
 • Stoppen met roken
 • Wekelijkse wandelingen
 • Souad Benali Doktersassistente
 • Suzanne Olgers Welzijnscoach
 • Nieuwe Aios in de praktijk Wijs/Vuister

Lees meer

Voorgaande jaren

lees meer Open Brieven..