SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Diëtistenpraktijk Jubel


Afspraak maken
U kunt telefonisch contact opnemen met de praktijk op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 023-5409266.

Afspraak wijzigen of afzeggen
Als u onverhoopt een afspraak moet verzetten of deze wilt afzeggen dan is dit natuurlijk mogelijk. Bij voorkeur kunt u dan telefonisch een andere afspraak maken. De afspraak wijzigen of afzeggen dient u minimaal 24 uur van te voren te doen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u in rekening gebracht.

De eerste afspraak
In het eerste gesprek verzamelt de diëtist informatie over uw klachten, eetgewoonten en persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van deze gegevens stelt de diëtist in overleg met u een behandelplan en een dieetadvies op. De basis van de dieetadviezen is zoveel mogelijk gebaseerd op de Richtlijnen Gezonde Voeding. Het uitwerken van het dieetadvies gebeurt altijd na het consult, in uw afwezigheid. Bij het eerste consult is deze uitwerktijd meegerekend in het tarief.In de volgende gesprekken begeleidt de diëtist u bij het veranderen van uw eetgewoonten. Ook geeft de diëtist tips voor speciale gelegenheden. Denk bijvoorbeeld aan uit eten gaan, feestjes en op vakantie gaan. De diëtist rapporteert haar bevindingen aan uw huisarts of uw behandelend specialist.U kunt ook zonder verwijzing terecht in de praktijk terecht.

Openingstijden en spreekuren

Maandag  9.00  –  13.00 uur  –  Marleen Buijs
Dinsdag 9.00  –  17.00 uur  –  Judith van Barneveld
Woensdag  8.30  –  17.30 uur  –  Judith van Barneveld
Donderdag 8.30  –  17.30 uur  –  Judith van Barneveld
Vrijdag  9.00  –  17.00 uur  –  Marleen Buijs

Over de praktijk
Diëtistenpraktijk JuBel is een zelfstandig gevestigde praktijk binnen het gezondheidscentrum Schalkwijk te Haarlem, waar drie diëtisten werkzaam zijn. Zij kunnen u een deskundig advies geven over uw voedingsgewoonten.
Ook bij een aantal ziektes en aandoeningen zal de huisarts u doorverwijzen naar een diëtist. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Diabetes Mellitus, COPD, als u een vasculair risico heeft (denk hierbij aan overgewicht en een hoge bloeddruk en/of een verhoogd cholesterol), ondergewicht en voedselallergie. De diëtiste zal dan samen met u bekijken hoe het voedingspatroon kan worden verbeterd ter bevordering van de ziekte of aandoening.

De diëtisten zijn gespecialiseerd in:

  • Eetstoornissen
  • Diabetes
  • Overgewicht
  • Overgewicht bij kinderen
  • Parkinson
  • Voedselallergie – zij werken nauw samen met de allergoloog uit het Kennemer Gasthuis Ziekenhuis.

Vergoedingen
U hebt op jaarbasis recht op 3 uur vergoeding vanuit uw basisverzekering. Dit betekent het eerste consult en 6 of 7 vervolgconsulten.
Dit gaat wel af van uw wettelijk eigen risico. De diëtist declareert de consulten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
Als u door uw huisarts wordt doorverwezen vanwege Diabetes Mellitus, COPD of als u een vasculair risico heeft dan krijgt u uw consulten vergoed vanuit de zogenaamde ketenzorg, dit valt buiten uw eigen risico. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden nog extra behandeluren. Vraag dit na bij uw eigen zorgverzekering.

Adres- en contactgegevens
Diëtistenpraktijk JuBel
Briandlaan 11 – 5e etage
2037 XE Haarlem
T: 023-5409266
E: info@dietistenjubel.nl
I: www.dietistenjubel.nl

De diëtisten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Daarnaast zijn de diëtisten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.