SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

algemene informatie


De praktijk
In de praktijk werken meerdere ervaren fysiotherapeuten en een oefentherapeut. Zij bieden u diverse soorten therapie:

  • Fysiotherapie
  • Mensendieck en oefentherapie
  • Psychosomatische fysiotherapie
  • Fysiotherapie in de Geriatrie
  • Medical Taping
  • Samenwerkingsprogramma’s voor specifieke doelgroepen

Daarnaast worden er regelmatig verschillende cursussen georganiseerd. Onder speciaal zorgaanbod hierover meer informatie.

De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum Schalkwijk, waar de therapeuten nauw samenwerken met de diverse zorgverleners. Op deze multidisciplinaire wijze bieden zij u de beste zorg.

Wie is wie?
Sieb Makelaar, fysiotherapeut, Annet de Jong, fysiotherapeut (psychosomatiek).
(Niet op de foto: Simone Lanson, oefentherapeut mensendieck Eline van der Sluis fysiotherapeut, dry needling , Marjolein van Peppen geriatrie i.o en Mandy Goudsblom, centrumassistente).

De eerste afspraak
Voor een bezoek aan de fysiotherapeut of oefentherapeut heeft u geen verwijsbrief nodig van een (huis)arts.
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut of oefentherapeut te gaan, wordt door de therapeut tijdens de eerste afspraak vastgesteld wat uw gezondheidsprobleem is. Het kan dan zijn dat u wordt doorverwezen worden naar een collega therapeut of huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut dan start deze, in overleg met u, een intake, het onderzoek en de behandeling.

Intake en onderzoek
Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief van de arts.
  • Geldig identiteitsdocument.
  • De centrumassistente zal vragen naar uw NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en uw ziektekostenverzekering. (De gegevens kunt u alvast invullen op het inschrijfformulier; zie rechterkolom).

De fysiotherapeut bespreekt met u uw gezondheidsprobleem. Hierna zal een onderzoek plaatsvinden en kan het zijn dat u zich hiervoor gedeeltelijk moet uitkleden. Vervolgens worden de resultaten met u besproken en wordt een behandelplan opgesteld.

Vergoeding
Fysiotherapie en oefentherapie wordt bij volwassenen ouder dan 18 jaar vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen, kunnen meestal rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Indien het declareren bij uw zorgverzekeraar niet mogelijk is dan ontvangt u zelf een nota op basis van de vastgestelde tarieven. Fysiotherapie en cesartherapie Gezondheidscentrum Schalkwijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Als patiënt bent u altijd zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden voor vergoeding van uw behandeling.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen. U wordt aangeraden geen bezittingen onbeheerd achter te laten in de wachtkamer en oefenzaal.

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Het complete reglement is in de praktijk ter inzage.