SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Huisartsen


Logo 112

     

 

 

Spoedgevallen

  • Overdag (maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur)

Alléén bij spoedgevallen, indien de telefoon van uw huisarts bezet is belt u met telefoonnummer 023-5333222.

  • Avond, nacht en weekend (avond en nacht tussen 17.00-8.00 uur én de gehele zaterdag en zondag)

Uitsluitend voor spoedgevallen, die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten kunt u, liefst na telefonische afspraak, terecht bij de Spoedpost, telefoonnummer 023-2242526 De huisartsen doen dienst vanuit de Spoedpost in het Kennemer Gasthuis. Zie voor meer informatie: www.spoedpost.com

Huisartsen

Arianne Baak & Carla Sneek 023-5403090
Maarten Hamming 023-5333536
Robert Hijnens & Yvette den Ouden 023-5330384
Marieke van der Sluijs &  Barbara Elias 023-5337833
Martin Mensink 023-5452027
Dolores Wijs & Sabine Vuister (SCEN-arts) 023-5336830

De centrumassistenten zijn op bovengenoemde nummers bereikbaar.

Openingstijden

Maandag  8.00  17.00 uur
Dinsdag  8.00  17.00 uur
Woensdag  8.00  17.00 uur
Donderdag  8.00  17.00 uur
Vrijdag  8.00  17.00 uur

Adresgegevens
Huisartsenpraktijken Wijs & Vuister, Mensink en van der Sluijs & Barbera Elias
Briandlaan 11 B – 2e etage
2037 XE Haarlem
Fax: 023-5362218

Huisartsenpraktijken Baak, Hijnens of Hamming
Briandlaan 11 C – 3e etage
2037 XE Haarlem
Fax: 023-5360146

Afspraak maken of visite aanvragen
Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur of voor het aanvragen van een huisbezoek kunt u bellen met het nummer van uw huisarts op maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur. Als u dezelfde dag een afspraak wilt of een visite wilt, belt u dan zo zo vroeg mogelijk i.v.m. de agendaplanning.

De assistente vraagt u naar de reden van de afspraak om de noodzaak in te schatten en te zorgen dat u genoeg spreekuurtijd krijgt. Per persoon wordt 10 minuten consulttijd per gezondheidsvraag ingepland. Wanneer u meer tijd nodig heeft of u wilt meerdere problemen voorleggen, overleg dan met de assistente of langere tijd kan worden ingepland. Meerdere problemen per keer bespreken is dus geen probleem, maar dan willen we dat wel van te voren weten! We proberen hiermee onnodige wachttijd te voorkomen. Wanneer u een langere afspraak wilt, kan het wel wat langer duren voordat u op het spreekuur kan komen. Spoedeisende gevallen krijgen altijd voorrang en kunnen tussendoor.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Als de afspraak niet door kan gaan of u wilt het wijzigen, graag dit zo spoedig mogelijk aan de assistente doorgeven. De huisarts kan dan een andere patiënt helpen. Helaas zijn er patiënten die zonder af melden niet op de afspraak verschijnen.

Telefonisch spreekuur
Het telefonisch spreekuur van de huisartsen is voor korte vragen. U kunt een afspraak maken via de assistente tussen 8.00-17.00 uur, de huisarts belt u dan terug tussen 11.15-13.00 uur. (In overleg met de assistente kan dat ook een ander specifiek tijdstip zijn als het genoemde tijdstip niet schikt).

Toestemmingsformulier
Het LSP (Landelijk SchakelPunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Door het LSP kan in spoedsituaties snel duidelijk worden welke informatie andere zorgverleners over u in de dossiers hebben staan. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u in het weekend naar een huisarts moet. De arts ziet dan een samenvatting van uw actuele problemen en/of chronische ziekten. Heeft u het formulier al ingeleverd? Ook als u geen toestemming geeft, wil de huisarts dat graag weten.
Het formulier kunt u vinden op de rechterkolom van deze pagina. Graag ingevuld bij de assistente inleveren.
Ga voor meer informatie naar uw huisarts of kijk op www.vzvz.nl.