SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Jaarverslagen


Jaarverslag 2016

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Gezondheidscentrum Schalkwijk.

2016 is een jaar geweest waar de nieuwe organisatie structuur vorm heeft gekregen.

De Raad van Toezicht is opgeheven en de drie bestuurders van de stichting zijn drie huisartsen uit de maatschap huisartsen GC Schalkwijk.

Deze bestuurders worden ondersteund door een praktijkmanager en een officemanager. Daarnaast vervult 1 van de bestuurders 1,5 dag per week de functie van directeur zorg. De directeur zorg is verantwoordelijk voor de aansturing van de multidisciplinaire zorg in het gezondheidscentrum en de besteding van de GEZ gelden.

Lees meer 

Jaarverslag 2015

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Gezondheidscentrum Schalkwijk. 2015 was een belangrijk jaar voor Gezondheidscentrum Schalkwijk. Een mijlpaal was dat in 2015 het gezondheidscentrum 40 jaar bestond!  Dit werd in oktober gevierd met een zeer geslaagde dag in het gezondheidscentrum voor de patiënten en bewoners van Schalkwijk. Iedereen kon kennismaken of informatie op doen over de multidisciplinaire zorg die in het gezondheidscentrum gegeven wordt. Het was een feestelijke dag waar de team spirit goed voelbaar was!

lees meer

Jaarverslag 2014

Het afgelopen jaar zijn de zorgprogramma’s structureel geïmplementeerd in het zorgaanbod. Helaas bleek in 2014 dat 2013 met een negatief resultaat is afgesloten. Er is in 2014 een saneringsplan opgesteld en gekeken naar kostenreductie en omzetverhoging.
De fysiotherapeuten hebben een grote sprong voorwaarts gemaakt. Op basis van een duidelijke visie en een verbreding van het aanbod is de omzet substantieel gestegen.
lees meer

Jaarverslag 2013

In 2013 hebben we vooral gewerkt aan het invoeren van een aantal multidisciplinaire (populatiegebonden) zorgprogramma’s. Daarnaast zijn diverse verbeterpunten opgepakt die door patiënten en cliënten waren aangegeven. Op het gebied van de organisatie is er een nieuwe structuur doorgevoerd te weten het omvormen van een bestuursmodel naar een raad van toezicht- en directie-model.
lees meer

Jaarverslag 2012

We hebben met elkaar gewerkt aan wijkgerichte zorg. Kwaliteit, betrokkenheid en plezier in het werk waren daarbij belangrijke sleutelbegrippen. Naast alle zorgtaken is in 2012 veel aandacht besteed aan het vormgeven van het strategisch beleidsplan 2012 – 2014 en het uitwerken van de geformuleerde speerpunten.
lees meer

Jaarverslag 2011

In 2011 hebben we met elkaar gewerkt aan wijkgerichte zorg. Kwaliteit, betrokkenheid en plezier in het werk zijn daarbij belangrijke sleutelbegrippen. Naast alle zorgtaken is in 2011 veel aandacht gegaan naar de kwaliteitsverbetertrajecten, innovatieve projecten en samenwerking in de regio. Ook is er aandacht besteed aan het versterken van de interne organisatie.
lees meer