SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Klachten en suggesties


De medewerkers van het Gezondheidscentrum doen er alles aan om u, met professionele deskundigheid en de beste faciliteiten, zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u er niettemin ontevreden over zijn, dan willen we dat graag horen. Uw suggesties en opmerkingen geven ons de kans onze dienstverlening verder te verbeteren.

Wat doen we met uw klacht?
Het belangrijkste is om met u te bezien of de klacht naar uw tevredenheid opgelost kan worden. Een andere factor is dat wij uw klacht gebruiken om onze dienstverlening zonodig te verbeteren.

Wat kunt u doen met uw klacht?
Het beste kunt u zelf uw klacht met de betrokkene bespreken. U vertelt waarover u ontevreden bent en de betrokkene heeft dan de mogelijkheid om bepaalde dingen te veranderen of aan u de gang van zaken uit te leggen. Mogelijk komt u in zo’n gesprek tot een oplossing.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het gezondheidscentrum.

Een klacht of suggestie indienen
U download het klachtenformulier, vult deze volledig in en stuurt deze naar onderstaand postadres van het gezondheidscentrum of u mailt de klacht naar klachten@gcschalkwijk.nl
Daarna neemt de voorzitter contact met u op om in overleg met u het verloop van de klachtenprocedure te bespreken.

Postadres:
Gezondheidscentrum Schalkwijk
T.a.v. mevrouw M.A. Baak, directeur zorg / voorzitter klachtencommissie
Briandlaan 11a , 2037 XE Haarlem
T: 023-5336792 (ma t/m vrij van 9.00 tot 13.30 uur)
E: klachten@gcschalkwijk.nl

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?
Klachtenregeling DOKh

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht.
Deze brochure geeft informatie over wat u kunt doen als u een probleem met uw arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen de klachtenregeling van DOKh met uw klacht wordt omgaan.

Er samen uitkomen

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.

Klachtopvang

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject. U kunt hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht.
Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken.

De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit.
Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.
Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en uw arts te herstellen.

Spelregels

  • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
  • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
  • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
  • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
  • De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Kwakelkade 21f
1823 CL ALKMAAR

Vanaf 10 april 2017:
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25
Website: www.dokh.nl

Folders 

U heeft een klacht over u Arts 

U heeft een geschil met uw Arts

 

 

 

 

Heeft u een klacht over uw hulpverlener of de organisatie?
Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de organisatie, de communicatie of de manier waarop u behandeld bent in het gezondheidscentrum én komt u er samen niet uit?
Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie waar de zorgverlener bij aangesloten is:

Huisartsen
Stichting DOKh klachtencommissie
Kwakelkade 21f
1823 CL Alkmaar
Voor meer informatie: www.dokh.nl

Fysiotherapeuten
Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Voor meer informatie: www.defysiotherapeut.com

Psychologen
College van Toezicht/NIP
Postbus 2085
3500 GB Utrecht
Voor meer informatie: www.psynip.nl

Diëtisten
Klachtencommissie Paramedici 1e lijn
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Voor meer informatie: www.klachtencommissieparamedici.nl

Logopedie
Schriftelijk:
Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerstelijn
T.a.v. ambtelijk secretaris
Postbus 75
3440 AB Woerden
T: 0348-45 70 73