SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Kwaliteit


Cliëntenonderzoek ‘Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra’ (DCB)

Gezondheidscentrum Schalkwijk heeft in 2013 een onderzoek onder cliënten van het gezondheidscentrum laten uitvoeren. Dit vond plaats in het kader van het kwaliteitstraject ‘Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra’. Dit is een landelijke methode voor toetsing en kwaliteitsverbetering van gezondheidscentra vanuit het perspectief van de cliënt. Deze methode is, in samenwerking met ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV, ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG). Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau ARGO. De beoordeling van het gezondheidscentrum door cliënten heeft plaatsgevonden door middel van een online enquête.
In de vragenlijst zijn o.a. de volgende thema’s aan de orde gesteld:

  • toegankelijkheid (van zowel het gezondheidscentrum als de verschillende disciplines)
  • samenwerking (in en buiten het centrum) – de balie of receptie van het gezondheidscentrum
  • accommodatie (van zowel het gezondheidscentrum als de verschillende disciplines)
  • bejegening (door de medewerkers van de verschillende disciplines)
  • informatievoorziening (vanuit de verschillende disciplines)

Het gezondheidscentrum heeft het kwaliteitstraject ‘Door Cliënten Bekeken voor gezondheidscentra’ succesvol doorlopen en heeft voor het het eerste jaar, het basistraject, het certificaat behaald. Op basis van de mening van cliënten zijn verbeteringen in de dienstverlening doorgevoerd.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden (2.91 mb pdf).