SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Open Brief


De Open Brief is een nieuwsblad voor patiënten en cliënten van Gezondheidscentrum Schalkwijk.
Voor het eerst uitgegeven bij de oprichting van het Gezondheidscentrum in 1975 en heeft een verschijningsfrequentie van 4 keer per jaar.
U vindt hierin informatie over het behandelaanbod van de medewerkers van het gezondheidscentrum. Vaak worden er belangrijke thema’s behandeld, zoals euthanasie, overgewicht, SOLK, eenzaamheid, valpreventie, stoppen met roken en nog veel meer. Daarnaast stellen nieuwe medewerkers zich voor en leest u welke medewerkers afscheid hebben genomen.
Het is uniek dat de redactie uit vrijwilligers bestaat en dat het door een team van 40 vrijwilligers bij circa 6000 gezinnen in de bus wordt gedaan.

Heeft u zelf iets in te brengen? Dit wordt altijd zeer gewaardeerd. U kunt dit mailen naar de redactie via openbrief@gcschalkwijk.nl 

Oproep!

Gevraagd vrijwilligers voor het bezorgen van de Open Brief:
Wijk 20 Brammershoop e.o. ± 130 krantjes, wijk 32B Amsterdamse buurt ± 75 krantjes.
Wilt u, 4 x per jaar de Open Brief bezorgen of tellen of wilt u reservebezorger zijn en invallen bij ziekte, vakantie e.d. van een vaste bezorger?

Zoekt u dan contact met:Henk Jelierse, contactpersoon bezorging
Telefoonnummer: 023-5360749 of via e-mail: jeliersehenk@hetnet.nl