SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Open Brief


De Open Brief is een nieuwsblad voor patiënten en cliënten van Gezondheidscentrum Schalkwijk.
Voor het eerst uitgegeven bij de oprichting van het Gezondheidscentrum in 1975 en heeft een verschijningsfrequentie van 4 keer per jaar.
U vindt hierin informatie over het behandelaanbod van de medewerkers van het gezondheidscentrum. Vaak worden er belangrijke thema’s behandeld, zoals euthanasie, overgewicht, SOLK, eenzaamheid, valpreventie, stoppen met roken en nog veel meer. Daarnaast stellen nieuwe medewerkers zich voor en leest u welke medewerkers afscheid hebben genomen.
Het is uniek dat de redactie uit vrijwilligers bestaat en dat het door een team van 40 vrijwilligers bij circa 6000 gezinnen in de bus wordt gedaan.

Heeft u zelf iets in te brengen? Dit wordt altijd zeer gewaardeerd. U kunt dit mailen naar de redactie via openbrief@gcschalkwijk.nl 

Oproep!

Gevraagd vrijwilligers voor het bezorgen van de Open Brief:
Wijk 20 Brammershoop e.o. ± 130 krantjes, wijk 32B Amsterdamse buurt ± 75 krantjes.
Wilt u, 4 x per jaar de Open Brief bezorgen of tellen of wilt u reservebezorger zijn en invallen bij ziekte, vakantie e.d. van een vaste bezorger?

Zoekt u dan contact met:Henk Jelierse, contactpersoon bezorging
Telefoonnummer: 023-5360749 of via e-mail: jeliersehenk@hetnet.nl

2018 – nummer 1

Taping als
middel tegen
hooikoortsklachten

Nieuwe
zorginstelling:
Ilaria Zorg

Ouder worden en
medicijnen, tijd voor
een extra controle?

Nieuwe logopedist

Nieuwe assistente
op de derde etage

Nieuwe huisarts in
opleiding bij
dokter Baak

Lees meer 

2018- nummer 2

Voorwoord

Wij zijn DOCK(ig)

Welzijn op Recept

Ontwikkeling van het
vak doktersassistent
in ruim 30 jaar

Leonieke Rooms
praktijkondersteuner
GGZ Jeugd

Online
communiceren met
de huisartsenpraktijk

Stef Elizen
nieuwe POH-GGZ

Anne Wouters
waarnemer praktijk
van der Sluijs

Vakantieplanning
2018 huisartsen

Lees meer

Voorgaande jaren

lees meer Open Brieven..