SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Open Brief


De Open Brief is een nieuwsblad voor patiënten en cliënten van Gezondheidscentrum Schalkwijk.
Voor het eerst uitgegeven bij de oprichting van het Gezondheidscentrum in 1975 en heeft een verschijningsfrequentie van 4 keer per jaar.
U vindt hierin informatie over het behandelaanbod van de medewerkers van het gezondheidscentrum. Vaak worden er belangrijke thema’s behandeld, zoals euthanasie, overgewicht, SOLK, eenzaamheid, valpreventie, stoppen met roken en nog veel meer. Daarnaast stellen nieuwe medewerkers zich voor en leest u welke medewerkers afscheid hebben genomen.
Het is uniek dat de redactie uit vrijwilligers bestaat en dat het door een team van 40 vrijwilligers bij circa 6000 gezinnen in de bus wordt gedaan.

Heeft u zelf iets in te brengen? Dit wordt altijd zeer gewaardeerd. U kunt dit mailen naar de redactie via openbrief@gcschalkwijk.nl 

Oproep!

Gevraagd vrijwilligers voor het bezorgen van de Open Brief:
Wijk 20 Brammershoop e.o. ± 130 krantjes, wijk 32B Amsterdamse buurt ± 75 krantjes.
Wilt u, 4 x per jaar de Open Brief bezorgen of tellen of wilt u reservebezorger zijn en invallen bij ziekte, vakantie e.d. van een vaste bezorger?

Zoekt u dan contact met:Henk Jelierse, contactpersoon bezorging
Telefoonnummer: 023-5360749 of via e-mail: jeliersehenk@hetnet.nl

2018 – nummer 1

Taping als
middel tegen
hooikoortsklachten

Nieuwe
zorginstelling:
Ilaria Zorg

Ouder worden en
medicijnen, tijd voor
een extra controle?

Nieuwe logopedist

Nieuwe assistente
op de derde etage

Nieuwe huisarts in
opleiding bij
dokter Baak

Lees meer 

2018- nummer 2

Voorwoord

Wij zijn DOCK(ig)

Welzijn op Recept

Ontwikkeling van het
vak doktersassistent
in ruim 30 jaar

Leonieke Rooms
praktijkondersteuner
GGZ Jeugd

Online
communiceren met
de huisartsenpraktijk

Stef Elizen
nieuwe POH-GGZ

Anne Wouters
waarnemer praktijk
van der Sluijs

Vakantieplanning
2018 huisartsen

Lees meer

2018- nummer 3

Afscheid Marieke van den Berk

De hanen ouderen cursus

Zoefzoef Schalkwijk

Fysiotherapeuten opnieuw plus

Nieuw:
fasciatherapie

Het open huis

Aan de patiënten
van de praktijk van dokter van der Sluijs

Afscheid Mieke Özcan

Uitbreiding van het psychologenteam

Nieuwe praktijkverpleegkundige Somatiek

Nieuwe huisarts in praktijk van der Sluijs

Nieuwe Huisarts in opleiding bij dokter Mensink

Nieuwe Huisarts in opleiding bij dokter Hamming

Lees meer 

2018- nummer 4

Wij blijven werken
aan onze kwaliteit van zorg

Afsluiting van een periode als directeur

Wisseling van de wacht

Wandelen: Nationale Diabetes Challenge

Wisseling van de Podotherapeuten

Een nieuwe huisarts
in opleiding bij doktoren Wijs en Vuister

Een nieuwe praktijk verpleegkundige

Een nieuw gezicht in de praktijk van dokter Hijnens

Een nieuwe huisarts in opleiding bij dokter Hamming

Nieuwe centrumassistente op de 2e etage

Lees meer 

Voorgaande jaren

lees meer Open Brieven..