SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Psychologen


Afspraak maken
Indien u een verwijsbrief heeft kunt u langs gaan bij de assistente op de 4e etage van Briandlaan 11, 2037 XE Haarlem of telefonisch contact zoeken via: 06-51687608 of op 023-2052123. Zij is

Aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 08: 00 – 13:00 uur.

Afspraak wijzigen of afzeggen
Indien u een afspraak, om welke reden dan ook, wilt wijzigen of afzeggen, dan dient u dit 24 uur vóór de afgesproken behandeling te melden.
Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht.

[vc_single_image image=”1924″ img_size=”full” onclick=”custom_link” img_link_target=”_blank” link=”https://zorgdomein.com/”]
De eerste afspraak

 • U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts of een specialist
 • Check zelf a.u.b. bij uw zorgverzekering (volwassenen) de voorwaarden en het “eigen risico” bedrag; jeugd t/m 18 jaar wordt vergoed door de gemeente (géén “eigen risico”)
 • In geval van behandeling door Nelly van Berkel, kan de centrumassistente u vertellen vanuit welke aanvullende verzekering er recht is op een vergoeding of kijk zelf op de website van de FVB of op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie
 • Voor kinderen onder de 16 jaar is een Toestemmingsverklaring nodig van de ouders/ verzorgers met ouderlijk gezag; deze graag ingevuld meenemen naar het 1e gesprek

 “Let altijd op of de zorgverlener ook gecontracteerd is bij de zorgverzekeraar”

Openingstijden

Maandag 9.00 17.00 uur
Dinsdag 9.00 17.00 uur
Woensdag 9.00 17.00 uur
Donderdag 9.00 17.00 uur
Vrijdag 9.00 17.00 uur
Over de praktijk
Op de afd.Psychologie van het GC Schalkwijk zijn 5 psychologen en 1 vaktherapeut ‘lichaamsgerichte psychomotorische therapie’ werkzaam. Zij behandelen en begeleiden mensen met betrekking tot de volgende klachten:

 

 • Werkstress
 • Relationeel
 • Angst
 • Depressie
 • Trauma
 • Rouw
 • Slaap
 • Levensfase
 • Impulsief gedrag/ agressie
 • Psychosomatiek
 • Verslaving (roken, eten, drinken, seks, gokken, gamen)
 • Eetpatronen
 • Cultuurgebonden
 • ADHD
 • Autisme
 • Specifieke ontwikkelings- en/of kinderproblematiek (6 t/m 18 jaar)

De psychologen binnen Gezondheidscentrum Schalkwijk zijn allen deskundig in het behandelen van klachten op het gebied van: angst/paniek, depressie, trauma, rouw en psychosomatiek, maar zijn daarnaast nog gespecialiseerd in het behandelen van andere specifieke klachten (zie bij iedere psycholoog onder “specialisaties”) en in het behandelen van specifieke doelgroepen (kinder-en jeugd, volwassenen of ouderen).

 

Intakegesprek

In het eerste gesprek maken cliënt en behandelaar kennis met elkaar, wordt de reden van verwijzing besproken en maakt de behandelaar een inschatting welke behandelvorm van toepassing lijkt te zijn.

Vervolgens wordt er samen met de cliënt gekomen tot een behandelovereenkomst, hierin worden duidelijk de hulpvraag, verwachtingen en doelen van de cliënt benoemd.

Daarnaast kan de behandelaar, ten behoeve van het bieden van goede zorg en indien dit voor de situatie wenselijk lijkt, contact zoeken en/of willen samenwerken met het (zorg) netwerk van de cliënt.

 

Samenwerking

Er bestaat een nauw samenwerkingsverband tussen de psychologen en de andere zorgverleners (interne ketenzorg) binnen het Gezondheidscentrum Schalkwijk, zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, apotheek, praktijkondersteuners van de  huisartsen (POH genoemd). Daarnaast wordt er samengewerkt met zorgverleners in Haarlem en omgeving (externe ketenzorg).

In het kader van samenwerken en het ‘leveren van goede zorg’ zal er overleg, intervisie of supervisie plaats kunnen vinden, gedurende diagnostiek, behandeling en/of onderzoek, met deze zorgverleners in de (keten)zorg. Op deze manier kunnen wij uw zorg optimaliseren.

 

Kwaliteitseisen

De GZ-Psychologen hanteren de normen van hun beroepscode, en daarnaast

de regels van de contracten met de zorgverzekeraars in Nederland: zij werken met ROM (voor- en nametingen) en zijn in het bezit van een Kwaliteitsstatuut (deze kunt u inzien op aanvraag bij de desbetreffende psycholoog of bij de officemanager van het GC Schalkwijk).

Mocht u ondanks het streven door onze afdeling voor het leveren van goede zorg toch ontevreden zijn, dan kunt u uiteraard een klacht indienen bij de “Klachtencommissie van GC Schalkwijk”.

De volgende psychologen en vaktherapeut staan voor u klaar:

Kinder- & Jeugd doelgroep


Semra van Leeuwen-Sözer:
Kinder- & Jeugd Psycholoog NIP (GZ-Psycholoog) 

Specialisaties: alle problemen van of bij kinderen van 6 -18 jaar (daarnaast ervaren in de thema’s ADHD, autisme, verstandelijke beperking, assertiviteit)

Behandelvormen: cognitieve of directieve gedragstherapie, exposure, testdiagnostiek, e-health, 5-gesprekkenmodel
Werkdagen: maandag en donderdag

Wachtlijst:  aanmeldstop

 

Sylvia Mevissen: Orthopedagoog NVO (GZ-Psycholoog)

Specialisaties: alle problemen van of bij kinderen van 6 -18 jaar (daarnaast ervaren in de thema’s ADHD, autisme, ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand, assertiviteit)

Behandelvormen: cognitieve gedragstherapie, testdiagnostiek en e-health

Werkdagen: maandagen en woensdag middag

Wachtlijst: geen

 

Volwassen doelgroep

 

Gert Haringsma: GZ-Psycholoog NIP/ LVVP 

Specialisaties: levensfaseproblematiek, burnout, dissociatieproblematiek

Behandelvormen: EMDR, cognitieve gedragstherapie, e-health, kortdurende persoonlijkheidstherapie

Werkdagen: maandag, dinsdag ochtend.

Wachtlijst: 4 weken

 

Semra van Leeuwen-Sözer: GZ-Psycholoog NIP
Specialisaties: Cultuurgevoelige diagnostiek en behandeling (ook “2e generatie” problemen) en daarnaast: relatieproblemen, werkstress/burn-out, assertiviteit, ADHD, autisme, verstandelijke beperking, begeleiden van kankerpatiënten

Behandelvormen: cognitieve of directieve gedragstherapie, exposure, e-health,

5-gesprekkenmodel (evt. in Engels, Duits of Turks)
Werkdagen: dinsdag en donderdag

Wachtlijst: aanmeldstop

 

Nelly van Berkel: Vaktherapeut lichaamsgerichte psychomotorische therapie Specialisaties: traumatische hechtingsproblematiek, eetstoornissen, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), dissociatieproblematiek

Behandelvormen: lichaamsgerichte psychotherapie, psychomotorische therapie, sensorimotorpsychotherapie, pessotherapie, e-health
Werkdagen
: dinsdag en woensdag

Wachtlijst: geen

 

Ouderen doelgroep

 

Ruud Vis: GZ-Psycholoog

Specialisaties: problematiek bij ouderen, chronische pijn en/of onduidelijke lichamelijke klachten, klachten t.g.v. cardiale (hartinfarct) problemen

Behandelvormen: EMDR, e-health, cognitieve gedragstherapie, acceptance and commitment

Werkdagen: dinsdag en donderdag

Wachtlijst:

 • Aanmeldwachttijd : vier weken
  Is de tijd vanaf het eerste moment dat een patiënt contact opneemt met de praktijk, tot aan het eerste gesprek (intakegesprek).
 • Behandelingswachttijd: twee weken
  Behandelingswachttijd is de tijd tussen de intake  en het daadwerkelijke begin van de behandeling.

 

Marieke Visser; Gz- psycholoog/ Cognitief gedragstherapeut i.o.

Specialisaties: Medische psychologie (onverklaarde lichamelijke klachten, vermoeidheid, chronische lichamelijke aandoeningen), assertiviteitsproblemen. Verder kun je bij mij ook terecht voor Depressie, Angstklachten, Obesitas en/of Spanningsklachten.

Behandelvormen: Cognitieve Gedragstherapie, Schematherapie, EMDR, Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy, KOP- model.

Werkdag: Woensdag

Wachtlijst: 6 weken

Registraties

Gert Haringsma: lid van LVVP, NIP, Psyzorg en BIG geregistreerd
Semra van Leeuwen-Sözer: lid van NIP, lid van vereniging 0-23,  K&J Registratie en BIG geregistreerd

Sylvia Mevissen: lid van NVO en BIG geregistreerd

Ruud Vis: lid van NVGZP en BIG geregistreerd

Nelly van Berkel: lid NVPMT, FVB, SRVB, Vereniging Pesso-psychotherapie,1nP, NFG, RBCZ, TCZ, Sensorimotorpsychotherapie gecertificeerd