SPOEDLIJN: 023-5333222 (DAG) / 023-2242526 (AVOND/NACHT) / WWW.SPOEDPOST.COM

Speciaal zorgaanbod


Naast aandacht voor ziekte en zorg is het ook belangrijk aandacht te geven aan gezondheid en leefstijl. In het gezondheidscentrum zijn er een aantal speciale programma’s ontwikkeld die bedoeld zijn om de leefstijl te veranderen, mensen actiever te maken, de kwaliteit van leven te vergroten. In deze  zorgprogamma’s wordt samengewerkt door meerdere zorgverleners zoals: huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werk. Ook zijn er contacten gelegd met welzijnsorganisaties.

Het is belangrijk om de eigen kracht van mensen te vergroten en te benutten; vaak voelen mensen zich daardoor beter en krijgen een positiever gevoel over hun leven.

Het centrum heeft het volgende zorgaanbod:

 • CVRM (Cardiovasculair risicomanagement)
 • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
 • Diabetes Mellitus II (DM)
 • Geestelijke GezondheidsZorg
 • Ouderenzorg
 • Problemen bij plassen en ongewild urineverlies – spreekuur
 • Slaapproblemencursus
 • SOLK-cursus (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)
 • Stoppen met roken
 • Vitaliteit

Zie hieronder uitgebreide informatie.

CVRM(cardiovasculair risicomanagement)

lees meer

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Heeft u COPD en is uw huisarts de hoofdbehandelaar? Dan komt u in aanmerking voor een jaarlijkse controle bij een van de praktijkverpleegkundigen in het Gezondheidscentrum.
De huisarts zal u hierop attent maken. lees meer
Diabetes Mellitus
lees meer over de behandeling van Diabetes Mellitus.
Geestelijke GezondheidsZorg
Binnenkort hierover meer informatie.
Ouderenzorg
Lees hoe de praktijkverpleegkundige of verpleegkundig specialist u kan begeleiden op het gebied van ouderenzorg. lees meer
Problemen met plassen en ongewild urineverlies – spreekuur
Lees hier wat de zorgverleners voor u kunnen betekenen bij problemen met plassen en ongewild urineverlies. lees meer
[vc_gallery interval=”3″ images=”569″ title=”SLAAP”]
Slaapcursus

 • Moeite met inslapen?
 • ’s Nachts regelmatig wakker en niet meer in slaap komen?
 • Moeite met concentreren en vaak moe?
 • Niet meer slapen zonder slaappillen?

Herkent u deze problemen? Dan is de slaapcursus iets voor u.

De fysiotherapeut start in januari, april en september de cursus van 6 bijeenkomsten.

Voor meer informatie of wilt u zich opgeven? Belt u dan met 023-5361467.

Kosten: bij aanvullende verzekering voor fysiotherapie vergoedt de zorgverzekeraar; anders € 80,- voor de hele cursus. Verwijzing van de huisarts is nodig.

CURSUSDATA 2018:

Klik op deze link voor de nieuwste data

SOLK-cursus
Lees hier wat de zorgverleners voor u kunnen betekenen bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. lees meer
Stoppen met Roken
Lees hoe de praktijkverpleegkundige u persoonlijk kan begeleiden in een Stoppen-met-roken-begeleidingstraject. lees meer
Vitaliteit
De welzijnscoach kunt u persoonlijk begeleiden in een actievere leefstijl; u zult zich geestelijk en lichamelijk fitter voelen. lees meer